پرسشهای متداول


به دنبال کلمه
1. سقف انتقال وجه ساتنا از طریق ( همراه-بانک/اینترنت-بانک/تلفن-بانک / شعبه ) چه میزان است ؟
اینترنت-بانک : مبلغ 10 میلیون تومان
همراه-بانک : مبلغ 5 میلیون تومان
آنی-بانک: مبلغ 5 میلیون تومان
در صورت افزایش سقف انتقال وجه از طریق شعب بانک انصار امکان انتقال وجه ساتنا از طریق درگاههای خدمات نوین حداکثر تا مبلغ 100 میلیون تومان فراهم می گردد .
شعبه: 15 میلیون تومان الی 300 میلیون تومان
لازم بذکر است برای مبالغ بیش از 300 میلیون تومان نیاز به تأییدیه از اداره پایا بانک انصار می باشد.

2. سقف انتقال وجه پایا از طریق ( همراه-بانک/اینترنت-بانک/تلفن-بانک/آنی-بانک/ شعبه ) چه میزان است ؟
اینترنت-بانک : مبلغ پیش فرض 10 میلیون تومان
همراه-بانک : مبلغ پیش فرض 5 میلیون تومان
آنی-بانک: مبلغ پیش فرض 5 میلیون تومان
شعبه: 10 هزار تومان الی 50 میلیون تومان
لازم بذکر است درصورت افزایش سقف انتقال وجه ازطریق شعب بانک انصار امکان انتقال وجه پایا بیش از مبالغ پیش فرض ذکر شده تا 50 میلیون تومان از طریق درگاههای خدمات نوین فراهم می گردد .
3. سقف انتقال وجه سپرده به سپرده بانک انصار از طریق ( همراه-بانک/اینترنت-بانک/تلفن-بانک/آنی-بانک/دستگاه خودپرداز ) چه میزان است ؟
اینترنت-بانک : مبلغ 10 میلیون تومان
همراه-بانک : مبلغ 5 میلیون تومان
آنی-بانک: مبلغ 5 میلیون تومان
تلفن-بانک: مبلغ 5 میلیون تومان
4. سقف انتقال وجه سپرده به سپرده خود در بانک انصاراز طریق (اینترنت-بانک/همراه-بانک/آنی-بانک/تلفن-بانک /خودپرداز/کش لس)چه مقدار می باشد ؟
بدون محدودیت می باشد .
5. سقف انتقال وجه کارتی شتابی از طریق درگاههای بانک انصار شامل ( همراه-بانک/اینترنت-بانک/تلفن-بانک/آنی-بانک/دستگاه خودپرداز ) چه میزان است ؟
سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی ازکلیه درگاه ها 3 میلیون تومان می باشد.
6. سقف انتقال وجه کارت به کارت داخلی انصار از طریق . ( همراه-بانک/اینترنت-بانک/تلفن-بانک/آنی-بانک/دستگاه خودپرداز ) چه میزان است ؟
سقف انتقال وجه کارت به کارت بانک انصار از کلیه درگاه های خدمات نوین شامل (اینترنت-بانک/همراه-بانک/آنی-بانک/تلفن-بانک) 50 میلیون تومان و از طریق دستگاه خودپرداز مبلغ 3 میلیون تومان می باشد.
7. نحوه پیگیری تراکنش ناموفق خرید شارژ غیر مستقیم از طریق درگاههای بانک انصار ( همراه-بانک/اینترنت-بانک/تلفن-بانک/آنی-بانک)چگونه است ؟
ضمن مراجعه به شعبه و ارائه کارت ملی ، شعبه نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام می نماید
و کد شارژ پس از 3 روز الی 1 هفته به شماره تلفن همراه مشتری پیامک می شود.
8. نحوه پیگیری تراکنش ناموفق خرید شارژ مستقیم از طریق درگاههای بانک انصار شامل ( همراه-بانک/اینترنت-بانک/تلفن-بانک/آنی-بانک)چگونه است ؟
با مراجعه به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com ، انتخاب گزینه "تراکنش های ناموفق" و سپس انتخاب گزینه "تراکنش ناموفق شارژ سیم کارت های اعتباری" فرم مربوطه را تکمیل نموده و کد پیگیری دریافت نمایید .
نتیجه تراکنش بعد از 3روز الی 1 هفته ، با انتخاب گزینه "پیگیری تراکنش ناموفق "و وارد نمودن کد پیگیری و یا شماره کارت و تاریخ تراکنش قابل مشاهده می باشد.
9. نحوه پیگیری تراکنش ناموفق پرداخت قبض از طریق درگاههای بانک انصار شامل ( همراه-بانک/اینترنت/آنی-بانک/ تلفن-بانک/دستگاه خودپرداز/کش لس ) چگونه است ؟
پس از گذشت 48 ساعت درصورت عدم پرداخت قبض و یا عودت وجه با داشتن شناسه قبض و شناسه پرداخت با مراجعه به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com گزینه" تراکنش ناموفق پرداخت قبض" را انتخاب نموده و نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نموده و کد پیگیری را دریافت نمایید .
نتیجه تراکنش بعد از 3روز الی 1 هفته ، با انتخاب گزینه "پیگیری تراکنش ناموفق "و وارد نمودن کد پیگیری و یا شماره کارت و تاریخ تراکنش قابل مشاهده می باشد.
10. نحوه پیگیری تراکنش ناموفق انتقال وجه از طریق درگاههای بانک انصار شامل ( همراه-بانک/اینترنت/آنی-بانک/ تلفن-بانک/دستگاه خودپرداز/کش لس ) چگونه است ؟
درصورت عدم عودت وجه پس از گذشت 72 ساعت با مراجعه به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com ،
انتخاب گزینه "تراکنش ناموفق انتقال وجه"نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نموده و کد پیگیری را از سیستم دریافت نمایید. نتیجه تراکنش بعد از 3روز الی 1 هفته ، با انتخاب گزینه "پیگیری تراکنش ناموفق "و وارد نمودن کد پیگیری و یا شماره کارت و تاریخ تراکنش قابل مشاهده می باشد.
11. نحوه دریافت نام کاربری و رمز عبور درگاههای خدمات نوین شامل ( اینترنت-بانک/همراه-بانک/تلفن-بانک/آنی-بانک) چگونه است ؟
نام کاربری و رمز عبور کلیه درگاههای خدمات نوین را می توان از طریق یکی از شعب بانک انصار دریافت نمود . لازم به ذکر است ، برای هر کدام از درگاههای مورد نظر می توان رمز جداگانه صادر نمود و یا رمز همراه-بانک و اینترنت-بانک را به صورت مشترک و رمز تلفن-بانک و آنی-بانک را هم به صورت مشترک صادر نمود .
12. نحوه مسدود نمودن کارت عابر را اعلام نمایید ؟
با مراجعه به دستگاه خودپرداز انصار ، انتخاب کلید ثبت و انتخاب گزینه مسدود نمودن کارت ، وارد نمودن شماره کارت و رمز اول کارت خود را مسدود نمایید.
از طریق درگاههای خدمات نوین بانک انصار
تلفن-بانک: به شماره 02148049 و انتخاب گزینه ورود با کارت و وارد نمودن شماره کارت و رمز دوم .کارت ، کارت را میدود نمایید
آنی-بانک : به شماره *763# و انتخاب گزینه سایر، با وارد نمودن اطلاعات کارت ، کارت خود را مسدود .نمایید
همراه-بانک و اینترنت-بانک : با داشتن نام کاربری و رمز عبور می توانید نسبت به مسدود نمودن کارت اقدام نمایید.
شعبه : در صورت نداشتن اطلاعات کارت و رمز خدمات نوین با به همراه داشتن کارت ملی به نزدیک .ترین شعبه بانک مراجعه نمایید
13. نحوه دریافت صورتحساب را از طریق . ( کارت/سپرده) اعلام نمایید ؟

آنی-بانک-انصار: با شماره گیری 763* ارسال گزینه(1) موجودی و با وارد نمودن اطلاعات کارت شامل (رمز دوم کارت ، ccv2 ، تاریخ انقضاء )نسبت به دریافت 3 گردش آخر حساب خود اقدام نمایید.
تلفن-بانک انصار: با شماره گیری 48049 -021 و با وارد نمودن شماره کارت و صرفا رمز دوم کارت عابر خود، صورتحساب 3 گردش آخر حساب و از طریق ارسال فکس حداکثر 4 گردش آخر را دریافت نمایید.
از طریق سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com در قسمت پرداخت قبض ، با وارد نمودن شماره کارت و اطلاعات کارت عابرشامل ( رمز دوم کارت ، کد cvv2و تاریخ انقضای کارت) صورت حساب حداکثر 4 گردش آخرکارت عابر را دریافت نمایید.
برای دریافت صورت حساب با بیش از 4 گردش از طریق
همراه-بانک انصار : با داشتن رمز و نام کاربری همراه-بانک در قسمت "سپرده ها "، دریافت صورت حساب را تا 50 رکورد مشاهده نماید.
اینترنت-بانک انصار : با داشتن رمز و نام کاربری اینترنت-بانک در قسمت "سپرده ها" و سپس انتخاب گزینه سپرده ها در یک نگاه سپرده مورد نظر را انتخاب و نسبت به دریافت صورت حساب تا سال 96 ، هزار رکورد و سال 97 سه هزار رکورد اقدام نمایید.
تلفن-بانک انصار : با داشتن رمز و نام کاربری تلفن-بانک با انتخاب گزینه" مدیریت سپرده" ارسال صورت حساب مورد نظراز طریق فکس تا 100 رکورد امکانپذیر می باشد.
دستگاه خودپرداز : انتخاب گزینه "صورت حساب "دریافت 10 گردش آخر
امکان پذیر می باشد .
در غیر اینصورت به همراه کارت ملی خود به نزدیکترین شعبه بانک انصار برای دریافت صورت حساب مورد نظر می توانید مراجعه نمایید .
14. نحوه دریافت موجودی کارت از طریق درگاه (خودپرداز/آنی-بانک/تلفن-بانک/اینترنت-بانک/همراه-بانک) را اعلام نمایید ؟
دستگاه خودپرداز انصار: با مراجعه به دستگاه خودپرداز کلیه بانک ها و بعد از وارد نمودن کارت عابر، گزینه موجودی را انتخاب و از موجودی کارت عابر خود مطلع گردد.
آنی-بانک-انصار: با شماره گیری 763* و ارسال گزینه 1(موجودی) و انتخاب گزینه کارت و سپس با وارد نمودن اطلاعات کارت شامل( شماره کارت ، رمز دوم کارت، کد cvv2 و تاریخ انقضای کارت) از موجودی کارت خود مطلع گردد. با شماره گیری 763* و ارسال گزینه 1(موجودی) و انتخاب گزینه سپرده ، پس از وارد نمودن رمز ورود به آنی-بانک که آن را از شعبه دریافت نموده نسبت به موجودی سپرده خود مطلع گردد.
تلفن-بانک انصار : با شماره گیری 48049 -021 با انتخاب کلید ورود با کارت، و وارد نمودن شماره کارت و صرفا رمز دوم کارت عابر از موجودی کارت خود مطلع گردد.
اینترنت-بانک انصار: با وارد نمودن رمز و نام کاربری دریافت شده از شعبه، به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com مراجعه و گزینه اینترنت-بانک را انتخاب و بعد از ورود گزینه سپرده ها را انتخاب و بعد گزینه سپرده ها در یک نگاه را انتخاب و در نهایت سپرده مورد نظر را انتخاب و از موجودی سپرده خود مطلع کرد.
همراه-بانک انصار : با ورود به نرم افزار همراه-بانک و وارد نمودن رمز و نام کاربری دریافت شده از شعبه، به قسمت سپرده ها مراجعه و نسبت به موجودی سپرده مورد نظر خود مطلع گردید.


15. چگونه می توان شماره شبای حساب را از طریق درگاه ( سایت/خودپرداز/آنی-بانک/تلفن-بانک/ اینترنت-بانک و همراه-بانک دریافت نمود؟
از طریق سایت-بانک-انصار :
با وارد شدن به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com ، در وسط صحفه 8 دایره مشاهده می شود که یکی از آنها شناسه بانکی (دریافت شماره شبا) می باشد . با وارد شدن به آن، 3 گزینه ( الف- تبدیل شماره کارت به شبا ب- تبدیل شماره سپرده به شبا ج- تبدیل شماره شبا به سپرده ) وجود دارد.
در مرحله اول با داشتن شماره کارت و کد ملی و در مرحله دوم با داشتن شماره سپرده می توانید شماره شبای خود را دریافت نمایید.
از طریق خودپرداز بانک انصار :
با وارد نمودن کلید ثبت و انتخاب شماره شبا و ارائه شماره کارت انصار می توانید شماره شبای کارت خود را دریافت نمایید .
از طریق آنی-بانک-انصار :
ارائه شماره شبا از طریق کارت توسط آنی-بانک امکانپذیر نمی باشد.
با شماره گیری 763* و انتخاب گزینه شماره 7 (سایر) و ارسال گزینه 0 (ادامه) و ارسال گزینه 6 (شبا) با وارد نمودن شماره سپرده می توانید شماره شبای خود را دریافت نمایید
از طریق تلفن-بانک انصار:
ارائه شماره شبا از طریق کارت توسط تلفن-بانک امکانپذیر نمی باشد.
با داشتن رمز تلفن-بانک و داشتن شماره سپرده می توانید شماره شبای خود را دریافت نمایید
از طریق اینترنت-بانک و همراه-بانک :
با داشتن رمز ورود به سیستم اینترنت-بانک و همراه-بانک با انتخاب سپرده مورد نظر می توانید شماره شبای خود را رؤیت نمایید.
  1