پرسشهای متداول


به دنبال کلمه
1. سقف انتقال وجه سپرده به سپرده بانک انصار از طریق ( همراه-بانک/اینترنت-بانک/تلفن-بانک/آنی-بانک/دستگاه خودپرداز ) چه میزان است ؟
اینترنت-بانک : مبلغ 10 میلیون تومان
همراه-بانک : مبلغ 5 میلیون تومان
آنی-بانک: مبلغ 5 میلیون تومان
تلفن-بانک: مبلغ 5 میلیون تومان
2. سقف انتقال وجه سپرده به سپرده خود در بانک انصاراز طریق (اینترنت-بانک/همراه-بانک/آنی-بانک/تلفن-بانک /خودپرداز/کش لس)چه مقدار می باشد ؟
بدون محدودیت می باشد .
3. سقف انتقال وجه کارتی شتابی از طریق درگاههای بانک انصار شامل ( همراه-بانک/اینترنت-بانک/تلفن-بانک/آنی-بانک/دستگاه خودپرداز ) چه میزان است ؟
سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی ازکلیه درگاه ها 3 میلیون تومان می باشد.
4. سقف انتقال وجه کارت به کارت داخلی انصار از طریق . ( همراه-بانک/اینترنت-بانک/تلفن-بانک/آنی-بانک/دستگاه خودپرداز ) چه میزان است ؟
سقف انتقال وجه کارت به کارت بانک انصار از کلیه درگاه های خدمات نوین شامل (اینترنت-بانک/همراه-بانک/آنی-بانک/تلفن-بانک) 50 میلیون تومان و از طریق دستگاه خودپرداز مبلغ 3 میلیون تومان می باشد.
5. نحوه پیگیری تراکنش ناموفق خرید شارژ مستقیم و غیر مستقیم از طریق درگاههای (خودپرداز/ کش لس) چگونه می باشد؟
ضمن مراجعه به شعبه و ارائه کارت ملی ، شعبه نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام می نماید
و کد شارژ پس از 3 روز الی 1 هفته به شماره تلفن همراه مشتری پیامک می شود.
6. نحوه پیگیری تراکنش ناموفق پرداخت قبض از طریق درگاههای بانک انصار شامل ( همراه-بانک/اینترنت/آنی-بانک/ تلفن-بانک/دستگاه خودپرداز/کش لس ) چگونه است ؟
پس از گذشت 48 ساعت درصورت عدم پرداخت قبض و یا عودت وجه با داشتن شناسه قبض و شناسه پرداخت با مراجعه به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com گزینه" تراکنش ناموفق پرداخت قبض" را انتخاب نموده و نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نموده و کد پیگیری را دریافت نمایید .
نتیجه تراکنش بعد از 3روز الی 1 هفته ، با انتخاب گزینه "پیگیری تراکنش ناموفق "و وارد نمودن کد پیگیری و یا شماره کارت و تاریخ تراکنش قابل مشاهده می باشد.
7. نحوه پیگیری تراکنش ناموفق برداشت وجه از طریق دستگاه خودپرداز چگونه است ؟
درصورت عدم عودت وجه پس از 72 ساعت با داشتن شبای کارت ومراجعه به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com و انتخاب گزینه" تراکنش های ناموفق برداشت وجه" و فرم مربوطه را تکمیل نموده و کد پیگیری را دریافت نمایید .
نتیجه تراکنش بعد از 3روز الی 1 هفته ، با انتخاب گزینه "پیگیری تراکنش ناموفق "و وارد نمودن کد پیگیری و یا شماره کارت و تاریخ تراکنش قابل مشاهده می باشد.
8. نحوه پیگیری تراکنش ناموفق انتقال وجه از طریق درگاههای بانک انصار شامل ( همراه-بانک/اینترنت/آنی-بانک/ تلفن-بانک/دستگاه خودپرداز/کش لس ) چگونه است ؟
درصورت عدم عودت وجه پس از گذشت 72 ساعت با مراجعه به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com ،
انتخاب گزینه "تراکنش ناموفق انتقال وجه"نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نموده و کد پیگیری را از سیستم دریافت نمایید. نتیجه تراکنش بعد از 3روز الی 1 هفته ، با انتخاب گزینه "پیگیری تراکنش ناموفق "و وارد نمودن کد پیگیری و یا شماره کارت و تاریخ تراکنش قابل مشاهده می باشد.
9. انتقال وجه از کارت هدیه بانک انصار به چه صورت است ؟
انتقال وجه فقط از طریق دستگاه های خودپرداز بانک انصار به کارت انصار انجام می شود .
10.     به چه صورت می توان وجه کارت هدیه بانک انصار را برداشت نمود ؟
برداشت نقدی توسط کلیه دستگاه های خودپرداز بانک انصار وخرید توسط دستگاه های کارتخوان تمامی بانک های عضو شبکه شتاب امکانپذیر می باشد ضمن آنکه با دریافت رمز دوم کارت هدیه از دستگاه های خودپرداز بانک انصار می توانید نسبت به خرید اینترنتی هم اقدام نمایید.
11. کارت هدیه منقضی شده ، جهت دریافت وجه آن چه اقدامی باید انجام شود ؟
با مراجعه به نزدیکترین شعب بانک انصار و ارائه کارت ملی و کارت هدیه ، تاریخ انقضای کارت هدیه تمدید می شود و با مراجعه به دستگاه خودپرداز بانک انصار وجه کارت را دریافت نمایید .
12. چگونه می توان اطلاعات درج شده بر روی کارت ( تاریخ انقضاء و CCV2 ) را دریافت نمود ؟
با مراجعه به دستگاه خودپرداز بانک انصار ، انتخاب گزینه تغییر رمز و تعریف رمز دوم کارت ،
برگه ای حاوی اطلاعات کارت شامل تاریخ انقضا و ccv2 به شما ارائه می گردد .
13. نحوه مسدود نمودن کارت عابر را اعلام نمایید ؟
با مراجعه به دستگاه خودپرداز انصار ، انتخاب کلید ثبت و انتخاب گزینه مسدود نمودن کارت ، وارد نمودن شماره کارت و رمز اول کارت خود را مسدود نمایید.
از طریق درگاههای خدمات نوین بانک انصار
تلفن-بانک: به شماره 02148049 و انتخاب گزینه ورود با کارت و وارد نمودن شماره کارت و رمز دوم .کارت ، کارت را میدود نمایید
آنی-بانک : به شماره *763# و انتخاب گزینه سایر، با وارد نمودن اطلاعات کارت ، کارت خود را مسدود .نمایید
همراه-بانک و اینترنت-بانک : با داشتن نام کاربری و رمز عبور می توانید نسبت به مسدود نمودن کارت اقدام نمایید.
شعبه : در صورت نداشتن اطلاعات کارت و رمز خدمات نوین با به همراه داشتن کارت ملی به نزدیک .ترین شعبه بانک مراجعه نمایید
14. نحوه دریافت رمز دوم کارت را اعلام نمایید ؟
با مراجعه به دستگاه خودپرداز بانک انصار و انتخاب گزینه تغییر رمز ،رمز دوم (خرید اینترنتی) کارت خود را دریافت نمایید.
15. نحوه دریافت صورتحساب را از طریق . ( کارت/سپرده) اعلام نمایید ؟

آنی-بانک-انصار: با شماره گیری 763* ارسال گزینه(1) موجودی و با وارد نمودن اطلاعات کارت شامل (رمز دوم کارت ، ccv2 ، تاریخ انقضاء )نسبت به دریافت 3 گردش آخر حساب خود اقدام نمایید.
تلفن-بانک انصار: با شماره گیری 48049 -021 و با وارد نمودن شماره کارت و صرفا رمز دوم کارت عابر خود، صورتحساب 3 گردش آخر حساب و از طریق ارسال فکس حداکثر 4 گردش آخر را دریافت نمایید.
از طریق سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com در قسمت پرداخت قبض ، با وارد نمودن شماره کارت و اطلاعات کارت عابرشامل ( رمز دوم کارت ، کد cvv2و تاریخ انقضای کارت) صورت حساب حداکثر 4 گردش آخرکارت عابر را دریافت نمایید.
برای دریافت صورت حساب با بیش از 4 گردش از طریق
همراه-بانک انصار : با داشتن رمز و نام کاربری همراه-بانک در قسمت "سپرده ها "، دریافت صورت حساب را تا 50 رکورد مشاهده نماید.
اینترنت-بانک انصار : با داشتن رمز و نام کاربری اینترنت-بانک در قسمت "سپرده ها" و سپس انتخاب گزینه سپرده ها در یک نگاه سپرده مورد نظر را انتخاب و نسبت به دریافت صورت حساب تا سال 96 ، هزار رکورد و سال 97 سه هزار رکورد اقدام نمایید.
تلفن-بانک انصار : با داشتن رمز و نام کاربری تلفن-بانک با انتخاب گزینه" مدیریت سپرده" ارسال صورت حساب مورد نظراز طریق فکس تا 100 رکورد امکانپذیر می باشد.
دستگاه خودپرداز : انتخاب گزینه "صورت حساب "دریافت 10 گردش آخر
امکان پذیر می باشد .
در غیر اینصورت به همراه کارت ملی خود به نزدیکترین شعبه بانک انصار برای دریافت صورت حساب مورد نظر می توانید مراجعه نمایید .
  1 2