پرسشهای متداول


به دنبال کلمه
1. نحوه اطلاع از . (آدرس/تلفن/کد/نام ) شعب بانک انصار چگونه است ؟
با مراجعه به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com ، قسمت "گستره شعب" را انتخاب نموده و با تکمیل فیلدهای درخواستی سیستم، از آدرس شعبه موردنظر مطلع گردید.
2. نحوه پیگیری تراکنش ناموفق خرید شارژ مستقیم از طریق درگاههای بانک انصار شامل ( همراه-بانک/اینترنت-بانک/تلفن-بانک/آنی-بانک)چگونه است ؟
با مراجعه به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com ، انتخاب گزینه "تراکنش های ناموفق" و سپس انتخاب گزینه "تراکنش ناموفق شارژ سیم کارت های اعتباری" فرم مربوطه را تکمیل نموده و کد پیگیری دریافت نمایید .
نتیجه تراکنش بعد از 3روز الی 1 هفته ، با انتخاب گزینه "پیگیری تراکنش ناموفق "و وارد نمودن کد پیگیری و یا شماره کارت و تاریخ تراکنش قابل مشاهده می باشد.
3. نحوه پیگیری تراکنش ناموفق واریز وجه از طریق خوددریافت چگونه است ؟
در صورت عدم عودت وجه پس از گذشت 72 ساعت با مراجعه به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com و انتخاب گزینه "تراکنش های ناموفق" و سپس انتخاب گزینه ثبت "تراکنش واریز وجه" نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایید. لازم به ذکر است درج کد خوددریافت در قسمت توضیحات فرم مربوطه الزامی است.
نتیجه تراکنش بعد از 3روز الی 1 هفته ، با انتخاب گزینه "پیگیری تراکنش ناموفق "و وارد نمودن کد پیگیری و یا شماره کارت و تاریخ تراکنش قابل مشاهده می باشد.
4. نحوه پیگیری تراکنش ناموفق پرداخت قبض از طریق درگاههای بانک انصار شامل ( همراه-بانک/اینترنت/آنی-بانک/ تلفن-بانک/دستگاه خودپرداز/کش لس ) چگونه است ؟
پس از گذشت 48 ساعت درصورت عدم پرداخت قبض و یا عودت وجه با داشتن شناسه قبض و شناسه پرداخت با مراجعه به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com گزینه" تراکنش ناموفق پرداخت قبض" را انتخاب نموده و نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نموده و کد پیگیری را دریافت نمایید .
نتیجه تراکنش بعد از 3روز الی 1 هفته ، با انتخاب گزینه "پیگیری تراکنش ناموفق "و وارد نمودن کد پیگیری و یا شماره کارت و تاریخ تراکنش قابل مشاهده می باشد.
5. نحوه پیگیری تراکنش ناموفق برداشت وجه از طریق دستگاه خودپرداز چگونه است ؟
درصورت عدم عودت وجه پس از 72 ساعت با داشتن شبای کارت ومراجعه به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com و انتخاب گزینه" تراکنش های ناموفق برداشت وجه" و فرم مربوطه را تکمیل نموده و کد پیگیری را دریافت نمایید .
نتیجه تراکنش بعد از 3روز الی 1 هفته ، با انتخاب گزینه "پیگیری تراکنش ناموفق "و وارد نمودن کد پیگیری و یا شماره کارت و تاریخ تراکنش قابل مشاهده می باشد.
6. نحوه پیگیری تراکنش ناموفق انتقال وجه از طریق درگاههای بانک انصار شامل ( همراه-بانک/اینترنت/آنی-بانک/ تلفن-بانک/دستگاه خودپرداز/کش لس ) چگونه است ؟
درصورت عدم عودت وجه پس از گذشت 72 ساعت با مراجعه به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com ،
انتخاب گزینه "تراکنش ناموفق انتقال وجه"نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نموده و کد پیگیری را از سیستم دریافت نمایید. نتیجه تراکنش بعد از 3روز الی 1 هفته ، با انتخاب گزینه "پیگیری تراکنش ناموفق "و وارد نمودن کد پیگیری و یا شماره کارت و تاریخ تراکنش قابل مشاهده می باشد.
7. نحوه دریافت صورتحساب را از طریق . ( کارت/سپرده) اعلام نمایید ؟

آنی-بانک-انصار: با شماره گیری 763* ارسال گزینه(1) موجودی و با وارد نمودن اطلاعات کارت شامل (رمز دوم کارت ، ccv2 ، تاریخ انقضاء )نسبت به دریافت 3 گردش آخر حساب خود اقدام نمایید.
تلفن-بانک انصار: با شماره گیری 48049 -021 و با وارد نمودن شماره کارت و صرفا رمز دوم کارت عابر خود، صورتحساب 3 گردش آخر حساب و از طریق ارسال فکس حداکثر 4 گردش آخر را دریافت نمایید.
از طریق سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com در قسمت پرداخت قبض ، با وارد نمودن شماره کارت و اطلاعات کارت عابرشامل ( رمز دوم کارت ، کد cvv2و تاریخ انقضای کارت) صورت حساب حداکثر 4 گردش آخرکارت عابر را دریافت نمایید.
برای دریافت صورت حساب با بیش از 4 گردش از طریق
همراه-بانک انصار : با داشتن رمز و نام کاربری همراه-بانک در قسمت "سپرده ها "، دریافت صورت حساب را تا 50 رکورد مشاهده نماید.
اینترنت-بانک انصار : با داشتن رمز و نام کاربری اینترنت-بانک در قسمت "سپرده ها" و سپس انتخاب گزینه سپرده ها در یک نگاه سپرده مورد نظر را انتخاب و نسبت به دریافت صورت حساب تا سال 96 ، هزار رکورد و سال 97 سه هزار رکورد اقدام نمایید.
تلفن-بانک انصار : با داشتن رمز و نام کاربری تلفن-بانک با انتخاب گزینه" مدیریت سپرده" ارسال صورت حساب مورد نظراز طریق فکس تا 100 رکورد امکانپذیر می باشد.
دستگاه خودپرداز : انتخاب گزینه "صورت حساب "دریافت 10 گردش آخر
امکان پذیر می باشد .
در غیر اینصورت به همراه کارت ملی خود به نزدیکترین شعبه بانک انصار برای دریافت صورت حساب مورد نظر می توانید مراجعه نمایید .
8. نحوه دریافت موجودی کارت از طریق درگاه (خودپرداز/آنی-بانک/تلفن-بانک/اینترنت-بانک/همراه-بانک) را اعلام نمایید ؟
دستگاه خودپرداز انصار: با مراجعه به دستگاه خودپرداز کلیه بانک ها و بعد از وارد نمودن کارت عابر، گزینه موجودی را انتخاب و از موجودی کارت عابر خود مطلع گردد.
آنی-بانک-انصار: با شماره گیری 763* و ارسال گزینه 1(موجودی) و انتخاب گزینه کارت و سپس با وارد نمودن اطلاعات کارت شامل( شماره کارت ، رمز دوم کارت، کد cvv2 و تاریخ انقضای کارت) از موجودی کارت خود مطلع گردد. با شماره گیری 763* و ارسال گزینه 1(موجودی) و انتخاب گزینه سپرده ، پس از وارد نمودن رمز ورود به آنی-بانک که آن را از شعبه دریافت نموده نسبت به موجودی سپرده خود مطلع گردد.
تلفن-بانک انصار : با شماره گیری 48049 -021 با انتخاب کلید ورود با کارت، و وارد نمودن شماره کارت و صرفا رمز دوم کارت عابر از موجودی کارت خود مطلع گردد.
اینترنت-بانک انصار: با وارد نمودن رمز و نام کاربری دریافت شده از شعبه، به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com مراجعه و گزینه اینترنت-بانک را انتخاب و بعد از ورود گزینه سپرده ها را انتخاب و بعد گزینه سپرده ها در یک نگاه را انتخاب و در نهایت سپرده مورد نظر را انتخاب و از موجودی سپرده خود مطلع کرد.
همراه-بانک انصار : با ورود به نرم افزار همراه-بانک و وارد نمودن رمز و نام کاربری دریافت شده از شعبه، به قسمت سپرده ها مراجعه و نسبت به موجودی سپرده مورد نظر خود مطلع گردید.


9. چگونه می توان شماره شبای حساب را از طریق درگاه ( سایت/خودپرداز/آنی-بانک/تلفن-بانک/ اینترنت-بانک و همراه-بانک دریافت نمود؟
از طریق سایت-بانک-انصار :
با وارد شدن به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com ، در وسط صحفه 8 دایره مشاهده می شود که یکی از آنها شناسه بانکی (دریافت شماره شبا) می باشد . با وارد شدن به آن، 3 گزینه ( الف- تبدیل شماره کارت به شبا ب- تبدیل شماره سپرده به شبا ج- تبدیل شماره شبا به سپرده ) وجود دارد.
در مرحله اول با داشتن شماره کارت و کد ملی و در مرحله دوم با داشتن شماره سپرده می توانید شماره شبای خود را دریافت نمایید.
از طریق خودپرداز بانک انصار :
با وارد نمودن کلید ثبت و انتخاب شماره شبا و ارائه شماره کارت انصار می توانید شماره شبای کارت خود را دریافت نمایید .
از طریق آنی-بانک-انصار :
ارائه شماره شبا از طریق کارت توسط آنی-بانک امکانپذیر نمی باشد.
با شماره گیری 763* و انتخاب گزینه شماره 7 (سایر) و ارسال گزینه 0 (ادامه) و ارسال گزینه 6 (شبا) با وارد نمودن شماره سپرده می توانید شماره شبای خود را دریافت نمایید
از طریق تلفن-بانک انصار:
ارائه شماره شبا از طریق کارت توسط تلفن-بانک امکانپذیر نمی باشد.
با داشتن رمز تلفن-بانک و داشتن شماره سپرده می توانید شماره شبای خود را دریافت نمایید
از طریق اینترنت-بانک و همراه-بانک :
با داشتن رمز ورود به سیستم اینترنت-بانک و همراه-بانک با انتخاب سپرده مورد نظر می توانید شماره شبای خود را رؤیت نمایید.
  1