پرسشهای متداول


به دنبال کلمه
1. سود صندوق ( امید/امین) چند درصد است ؟
علی الحساب صندوق امید انصار : 18%
علی الحساب صندوق امین انصار : 18%
2. سود صندوق های سرمایه گذاری ( امین / امید انصار ) در چه تاریخی واریز می گردد؟
سود هر دو صندوق (امید انصار/امین انصار)در تاریخ 15 هر ماه محاسبه و بدون احتساب روزهای تعطیل رسمی و پنج شنبه و جمعه طی 48 ساعت بعد به حساب مشتریان واریز می گردد.
3. نرخ سود سپرده ( کوتاه مدت روزشمار / بلند مدت یکساله و .) چند درصد است؟
نرخ سود سپرده روز شمار 10 درصد است.
نرخ سود سپرده بلندمدت 15 درصد است.
4. طرح تسهیلاتی ( رضوان /عقیق /حاتم و .) را توضیح دهید ؟
طرح رضوان:
• هدف : این طرح به منظور ترویج سنت قرض الحسنه می باشد.
• حداقل مبلغ افتتاح حساب : افتتاح حساب مرتبط با طرح رضوان با حداقل مبلغ 50 هزار تومان انجام می شود.
• حداقل مبلغ تسهیلات : 1 میلیون تومان
• حداکثر مبلغ تسهیلات : 20 میلیون تومان
• نرخ سود تسهیلات : 2 درصد
• مدت زمان بازپرداخت اقساط : حداقل 6 ماه و حداکثر 60 ماه
• وثیقه : به ازای هر 10 میلیون تومان یک ضامن
طرح عقیق:
• هدف : ارائه تسهیلات در قالب عقود مبادله ای است که انتخاب شرایط تسهیلات توسط مشتری انجام می شود.
• حداقل مبلغ افتتاح حساب : افتتاح حساب مرتبط با طرح عقیق به مبلغ 50 هزار تومان انجام می شود.
• حداقل مبلغ تسهیلات : 5 میلیون تومان
• حداکثر مبلغ تسهیلات : 1 میلیارد تومان
• نرخ سود تسهیلات : بین 8 تا 18 درصد
• مدت زمان بازپرداخت اقساط : حداقل 12 و حداکثر 100 ماه
• وثیقه : تا 30 میلیون تومان به ازای هر 10 میلیون تومان نیاز به یک ضامن و بالای 30 میلیون نیاز به وثیقه ملکی می باشد.
• نرخ جریمه التزام :6درصد
طرح حاتم :
• هدف : این طرح جهت حمایت از خرید کالای ایرانی است.
• نحوه ثبت نام : ضمن مراجعه به سایت حاتم به آدرس www.hatam. ansarbank.com و تکمیل فرم مربوطه در قسمت راهنمای ثبت نام ، بعد از دریافت کد رهگیری جهت تشکیل پرونده به همان شعبه انتخاب شده از طریق فرم ، طی 10 روزکاری مراجعه نماید.
• حداقل مبلغ تسهیلات : 1 میلیون تومان
• حداکثر مبلغ تسهیلات : 15 میلیون تومان
کارت حاتم دریافت شده را جهت خرید از فروشگاه های طرف قرارداد مورد استفاده قرار دهد.
• نرخ سود تسهیلات : 15 درصد
• مدت زمان بازپرداخت اقساط : 36 ماه
• وثیقه : به ازای هر 10 میلیون تومان یک ضامن
• نرخ جریمه التزام :6درصد

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به یکی از شعب بانک انصار مراجعه نمائید.
  1