پرسشهای متداول


به دنبال کلمه
1. سقف انتقال وجه کارتی شتابی از طریق درگاههای بانک انصار شامل ( همراه-بانک/اینترنت-بانک/تلفن-بانک/آنی-بانک/دستگاه خودپرداز ) چه میزان است ؟
سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی ازکلیه درگاه ها 3 میلیون تومان می باشد.
2. سقف انتقال وجه کارت به کارت داخلی انصار از طریق . ( همراه-بانک/اینترنت-بانک/تلفن-بانک/آنی-بانک/دستگاه خودپرداز ) چه میزان است ؟
سقف انتقال وجه کارت به کارت بانک انصار از کلیه درگاه های خدمات نوین شامل (اینترنت-بانک/همراه-بانک/آنی-بانک/تلفن-بانک) 50 میلیون تومان و از طریق دستگاه خودپرداز مبلغ 3 میلیون تومان می باشد.
3. نحوه پیگیری تراکنش ناموفق خرید شارژ مستقیم و غیر مستقیم از طریق درگاههای (خودپرداز/ کش لس) چگونه می باشد؟
ضمن مراجعه به شعبه و ارائه کارت ملی ، شعبه نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام می نماید
و کد شارژ پس از 3 روز الی 1 هفته به شماره تلفن همراه مشتری پیامک می شود.
4. نحوه پیگیری تراکنش ناموفق خرید شارژ غیر مستقیم از طریق درگاههای بانک انصار ( همراه-بانک/اینترنت-بانک/تلفن-بانک/آنی-بانک)چگونه است ؟
ضمن مراجعه به شعبه و ارائه کارت ملی ، شعبه نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام می نماید
و کد شارژ پس از 3 روز الی 1 هفته به شماره تلفن همراه مشتری پیامک می شود.
5. نحوه پیگیری تراکنش ناموفق خرید شارژ مستقیم از طریق درگاههای بانک انصار شامل ( همراه-بانک/اینترنت-بانک/تلفن-بانک/آنی-بانک)چگونه است ؟
با مراجعه به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com ، انتخاب گزینه "تراکنش های ناموفق" و سپس انتخاب گزینه "تراکنش ناموفق شارژ سیم کارت های اعتباری" فرم مربوطه را تکمیل نموده و کد پیگیری دریافت نمایید .
نتیجه تراکنش بعد از 3روز الی 1 هفته ، با انتخاب گزینه "پیگیری تراکنش ناموفق "و وارد نمودن کد پیگیری و یا شماره کارت و تاریخ تراکنش قابل مشاهده می باشد.
6. نحوه پیگیری تراکنش ناموفق واریز وجه از طریق خوددریافت چگونه است ؟
در صورت عدم عودت وجه پس از گذشت 72 ساعت با مراجعه به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com و انتخاب گزینه "تراکنش های ناموفق" و سپس انتخاب گزینه ثبت "تراکنش واریز وجه" نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایید. لازم به ذکر است درج کد خوددریافت در قسمت توضیحات فرم مربوطه الزامی است.
نتیجه تراکنش بعد از 3روز الی 1 هفته ، با انتخاب گزینه "پیگیری تراکنش ناموفق "و وارد نمودن کد پیگیری و یا شماره کارت و تاریخ تراکنش قابل مشاهده می باشد.
7. نحوه پیگیری تراکنش ناموفق شامل ( خرید/پرداخت قبض / شارژ ) از طریق .( دستگاه کارتخوان ثابت / سیار ) چگونه است ؟
در صورت پرداخت قبض ، خرید شارژ ، خرید ناموفق از کارتخوان ثابت بانک انصار باید با شماره پشتیبانی های مربوط به شرکت فن آوا به شماره 43695000-021 و شرکت سامان کیش به شماره 84080 -021 تماس حاصل نمایید.در صورت پرداخت قبض ، خرید شارژ ، خرید ناموفق از کارتخوان سیار بانک انصار با پشتیبانی شرکت فن آوا به شماره 43695000 -021 تماس حاصل نمایید
8. نحوه پیگیری تراکنش ناموفق پرداخت قبض از طریق درگاههای بانک انصار شامل ( همراه-بانک/اینترنت/آنی-بانک/ تلفن-بانک/دستگاه خودپرداز/کش لس ) چگونه است ؟
پس از گذشت 48 ساعت درصورت عدم پرداخت قبض و یا عودت وجه با داشتن شناسه قبض و شناسه پرداخت با مراجعه به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com گزینه" تراکنش ناموفق پرداخت قبض" را انتخاب نموده و نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نموده و کد پیگیری را دریافت نمایید .
نتیجه تراکنش بعد از 3روز الی 1 هفته ، با انتخاب گزینه "پیگیری تراکنش ناموفق "و وارد نمودن کد پیگیری و یا شماره کارت و تاریخ تراکنش قابل مشاهده می باشد.
9. نحوه پیگیری تراکنش ناموفق برداشت وجه از طریق دستگاه خودپرداز چگونه است ؟
درصورت عدم عودت وجه پس از 72 ساعت با داشتن شبای کارت ومراجعه به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com و انتخاب گزینه" تراکنش های ناموفق برداشت وجه" و فرم مربوطه را تکمیل نموده و کد پیگیری را دریافت نمایید .
نتیجه تراکنش بعد از 3روز الی 1 هفته ، با انتخاب گزینه "پیگیری تراکنش ناموفق "و وارد نمودن کد پیگیری و یا شماره کارت و تاریخ تراکنش قابل مشاهده می باشد.
10. نحوه پیگیری تراکنش ناموفق انتقال وجه از طریق درگاههای بانک انصار شامل ( همراه-بانک/اینترنت/آنی-بانک/ تلفن-بانک/دستگاه خودپرداز/کش لس ) چگونه است ؟
درصورت عدم عودت وجه پس از گذشت 72 ساعت با مراجعه به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com ،
انتخاب گزینه "تراکنش ناموفق انتقال وجه"نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نموده و کد پیگیری را از سیستم دریافت نمایید. نتیجه تراکنش بعد از 3روز الی 1 هفته ، با انتخاب گزینه "پیگیری تراکنش ناموفق "و وارد نمودن کد پیگیری و یا شماره کارت و تاریخ تراکنش قابل مشاهده می باشد.
11. انتقال وجه از کارت هدیه بانک انصار به چه صورت است ؟
انتقال وجه فقط از طریق دستگاه های خودپرداز بانک انصار به کارت انصار انجام می شود .
12.     به چه صورت می توان وجه کارت هدیه بانک انصار را برداشت نمود ؟
برداشت نقدی توسط کلیه دستگاه های خودپرداز بانک انصار وخرید توسط دستگاه های کارتخوان تمامی بانک های عضو شبکه شتاب امکانپذیر می باشد ضمن آنکه با دریافت رمز دوم کارت هدیه از دستگاه های خودپرداز بانک انصار می توانید نسبت به خرید اینترنتی هم اقدام نمایید.
13. رمز کارت هدیه مفقود شده ، جهت دریافت وجه آن چه اقدامی باید انجام شود ؟
با ارائه کارت ملی و کارت هدیه به نزدیکترین شعب بانک انصار مراجعه نموده و پس از انجام بررسی های لازم توسط شعبه و پس از گذشت حداکثر 10 روز ،رمز کارت هدیه مجددا صادر می گردد .
14. کارت هدیه منقضی شده ، جهت دریافت وجه آن چه اقدامی باید انجام شود ؟
با مراجعه به نزدیکترین شعب بانک انصار و ارائه کارت ملی و کارت هدیه ، تاریخ انقضای کارت هدیه تمدید می شود و با مراجعه به دستگاه خودپرداز بانک انصار وجه کارت را دریافت نمایید .
15. کارت هدیه مفقود شده جهت دریافت وجه آن چه اقدامی باید انجام شود ؟
با مراجعه به نزدیکترین شعب بانک انصار و ارائه کارت ملی و برگه رمز کارت هدیه ،کارت المثنی صادر می گردد.
  1 2