پرسشهای متداول


به دنبال کلمه
1. سقف انتقال وجه کارتی شتابی از طریق درگاههای بانک انصار شامل ( همراه-بانک/اینترنت-بانک/تلفن-بانک/آنی-بانک/دستگاه خودپرداز ) چه میزان است ؟
سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی ازکلیه درگاه ها 3 میلیون تومان می باشد.
  1